Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Şirketimiz, müşterilerinin memnuniyetini, kıt doğal kaynakların etkin kullanılarak evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, şirket ortakları, tedarikçileri, çalışanları-kısaca tüm paydaşları- için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

İYON MEDİKAL;

  • Dürüst, şeffaf ve etik yönetim anlayışı,
  • Çalışanlarla birlikte ilerleme hedefi,
  • En önemli sermayenin, insan kaynakları olduğu bilinci,
  • Sürdürülebilirlik için kaynak yaratma amacı,
  • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturu

ile oluşturduğu ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK EL KİTABI ile, şirketimiz çalışanlarına ve şirket adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken karar ve davranışlarında yol gösterici olmayı amaçlar..